شاخص فعالیت تجاری انجمن مدیران شهر شیکاگو - Chicago PMI

مفهوم: شاخص فعالیتهای تجاری انجمن‌ مدیران در شیکاگو.

توضیح: شاخص نشان دهنده نتایج نظر سنجی مدیران خرید در بخش صنعتی در شهر شیکاگو می باشد. شاخص نشان دهنده وضعیت سفارشات صنعتی، قیمت محصولات تولیدی و ذخیره محصولات در انبار می‌باشد. اگر شاخص کمتر از 50 باشد، این نشان دهنده رکود اقتصادی می‌باشد. شاخص کمی قبل از شاخص فعالیت‌های تجاری (NAPM) منتشر می شود و توجه بیشتری را به او جلب می‌کند.

روش تاثیر: میزان شاخص بیشتر از 50 نشان دهنده رشد فعالیت صنعتی است.

میزان تاثیر:متوسط.

تناوت انتشار: روز آخر هر ماه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: 15:00 به وقت GMT.

منبع: انجمن مدیران خرید شیکاگو (the Purchasing Managers Association of Chicago).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.