نرخ بهر برای معاملات Repo rate - Repo

مفهوم: نرخ بهره برای وام‌های کوتاه مدت (معمولا برای یک شب) که بانک مرکزی انگلستان به بانک‌های خصوصی و موسسات مالی ارائه می کند.

توضیح: این نرخ بهره - نرخ بهره اصلی بریتانیا می باشد. بانک مرکزی بریتانیا بیشترین نرخ بهره را 2% تعیین کرده است، اگر قیمت خرده فروشی بیشتر از 2% افزایش یابند به احتمال زیاد نرخ بهره نیز افزایش خواهد یافت.

روش تاثیر:نرخ بهره بالا باعث کاهش حجم وام‌های مصرفی و افزایش پس انداز و کاهش رشد اقتصاد می شود.رشد نرخ بهره معمولا باعث افزایش میزان سرمایه گذاری و در نتیجه افزایش ارزش واحد پول کشور در مدت زمان متوسط خواهد شد. اما اگر رشد نرخ بهره با رشد اقتصاد همراه نباشد ممکن است با عث رکود اقتصادی و پایین آمدن ارزش واحد پول کشور در بلند مدت شود.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: ماهانه، معمولا در اولین پنج شنبه هر ماه

ساعت انتشار: ساعت 11:00 صبح به وقت GMT .

منبع: بانک انگلیس (The Bank of England).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.