مقاله دانشگاه تحقیقاتی ZEW آلمان - ZEW Survey

مفهوم: تحقیقات دانشگاه ZEW آلمان در مورد اطمینان متخصصان مالی آلمان به چشم انداز اقتصاد این کشور.

توضیح: شاخص اصلی اعتماد سرمایه گذاران به اقتصاد کشور. بر اساس نظر سنجی میان سرمایه گذاران و تحلیلگران محاسبه می شود. شاخص نشان دهنده نثبت نظرات مثبت به نظرات منفی و کل نظرات می باشد. اگر تعداد نظرات مثبت بیشتر باشد شاخص بالای صفر خواهد بود و اگر تعداد نظرات منفی بیشتر باشد شاخص زیر صفر خواهد بود.

روش تاثیر: از این بررسی برای ارزیابی پیشرفت اقتصاد آلمان استفاده می‌شود. رشد شاخص باعث رش احتمالی واحد پول اروپا خواهد شد.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: سومین و چهارمین سه شنبه هر ماه منتشر می شود

ساعت انتشار: ساعت 16:00 به وقت GMT.

منبع: مرکز Center for European Economic Research (ZEW).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.