برنامه Alpari Cashback (کش بک)

شرکت

معامله انجام داده و یا سرمایه گذاری کرده و امتیاز دریافت کنید و امتیازات خود را به موجودی تبدیل کنید.

نحوه کار سرویس

 • شرکت در برنامه

  همه مشتریان که در سایت ثبت نام کرده‌اند، در این برنامه عضو هستند.

 • امتیاز کسب کنید

  به ازای انجام معاملات، سرمایه گذاری، واریز وجوه و دیگر عملیات امتیاز دریافت کنید

 • دریافت کنید Cashback

  با استفاده از امتیازات می‌توان کارمزدها و اسپرد را جبران کرد و یا آنها را به موجودی تبدیل کرد.

امتیازات بیشتری دریافت کنید.

بالانس

وضعیت کابین شخصی شما با موجودی کابین شخصی شما بستگی دارد و هر یکشنبه بروز می‌شود و بر اساس موجودی کابین شخصی شما تغییر می‌کند.

وضعیت

پس از ثبت نام یک وضعیت به کابین شخصی شما داده خواهد شد. هرچه وضعیت کابین شخصی شما بالاتر باشد، عاملی امتیازات به آن ضرب می‌شوند بیشتر خواهد بود و محدودیت تبدیل امتیاز به ارز کمتر خواهد بود.

عامل

عامل ضریبی است که هنگام محاسبه امتیازات از آن استفاده می‌شود. هر چه عامل بالاتر باشد، میزان امتیازات بیشتری دریافت خواهید کرد.

از 0$

Classic

x1

از 250$

Silver

x1.05

از 1 000$

Gold

x1.15

از 5 000$

Platinum

x1.2

از 10 000$

Diamond

x1.25

از 50 000$

VIP

x1.3

روش‌های دیگر دریافت امتیاز

ثبت نام

+50 امتیاز

افتتاح حساب

+30 امتیاز

واریز 100 USD

+10 امتیاز

تحوه استفاده از امتیازات

شرایط کاری خود را بهتر کنید

یکی از تخفیفات را برای حساب خود فعال کرده و هر هفته مبلغ صرفه جویی شده به حساب شما بازخواهد گشت.

تخفیفات فعال شده
0 0 0 0 0 0

جبران اسپرد تا 20%

اسپرد – تفاوت بین نرخ خرید (Ask) و نرخ فروش (Bid) جفت ارز در یک دوره زمانی خاص است. اسپرد هزینه‌ اساسی معامله‌گر هنگام کار در بازار فارکس می‌باشد. هر چه میزان اسپرد کمتر باشد، نفع معامله بیشتر خواهد بود.

خرید تخفیف
 • معامله برای خرید جفت ارز EURUSD با حجم 5 لات. فرض می‌کنیم اسپرد برای بازکردن معامله 1.3 واحد (65USD )، و زمان بستن معامله - 1.1 واحد (55USD ) می‌باشد.

 • هنگام محاسبه ما نصف اسپرد برای باز کردن معامله (0.65 واحد = 32.5 USD) و نصف مقدار اسپرد هنگام بستن معامله (0.55 واحد = 27.5 USD)‏ را جمع می‌کنیم. هزینه مصرف شده برای اسپرد برابر است با 60 USD.

 • گر تخفیف 20% در حساب شما فعال باشد، صرفه جویی شما 12 USD خواهد بود.

بازگرداندن کارمزد حساب‌های ECN تا 20%

حساب‌های از نوع ECN دسترسی به نقدینگی بین بانکی، حداقل میزان اسپرد و اجرای بلافاصله دستورات با تکنولوژی ECN را در اختیار مشتریان می‌گذارند. برای کار در این نوع حساب‌ها کارمزد کسب می‌شود و میزان این کارمزد به حجم معاملات و ابزار معاملاتی بستگی دارد.

خرید تخفیف
 • معامله برای خرید جفت ارزی EURUSD با حجم 10 لات.

 • فرض کنیم مبلغ کارمزد هنگام باز کردن معامله برابر است با 30 USD

 • اگر تخفیف 20% در حساب شما فعال باشد، شما 6 USD صرفه جویی خواهید کرد.

بازگرداندن بهره شبانه منفی (Swap) تا 40%

نرخ بهره شبانه (swap) هزینه انتقال معامله باز از شب به روز بعد می‌باشد.بهره شبانه از تفاوت نرخ بهره بانک‌های مرکزی دو کشور تشکیل می‌شود.

خرید تخفیف
 • معامله برای خرید جفت ارزی EURUSD با حجم 10 لات.

 • فرض می‌کنیم، شما معامله‌ای در روز دوشنبه باز کرده و در چهارشنبه آن را بسته‌اید. بهره شبانه منفی این معامله برابر خواهد بود با 30 USD.

 • اگر تخفیف 40% در حساب شما فعال باشد، شما 12 USD صرفه جویی خواهید کرد.

بازگرداندن کارمزد برای واریز وجه به حساب تا 50%

هنگام واریز وجه به حساب، معمولا کارمزد کسر می‌شود، این کارمزد ممکن است ثابت باشد و یا به مبلغ واریز بستگی داشته باشد.

خرید تخفیف
 • فرض می‌کنیم شما به حساب خود مبلغ USD 1,000 واریز می‌کنید.

 • کارمزد این واریز 25 USD خواهد بود.

 • اگر تخفیف 50% در حساب شما فعال باشد، شما 12.5 USD صرفه جویی خواهید کرد.

بازگرداندن هزینه‌های تبدیل ارز تا 40%

هنگام انتقالات وجه چند ارزی، هزینه‌های زیادی برای تبدیل ارز مصرف می‌شود. هنگام واریز وجه چند ارزی، وجه واریزی به نرخ تبدیل داخلی شرکت تبدیل خواهد شد و نه به نرخ بانک مرکزی.

خرید تخفیف
 • فرض کنیم شما 1,000 EUR در حساب PAMM با ارزپایه USD سرمایه گذاری کردید. هنگام سرمایه گذاری نرخ تبدیل ارز شرکت آلپاری برابر است با 1.0730 و نرخ تبدیل ارز بانک مرکزی 1.1130.

 • تفاوت بین این دو نرخ هزینه‌های مصرفی برای تبدیل ارز می‌باشد. در این مثال این هزینه برابر است با 40 USD.

 • اگر در حساب شما تخفیف 40% فعال باشد، شما 16 USD صرفه جویی خواهید کرد.

نبدیل به موجودی

اگر تخفیف مناسبی برای خود پیدا نکردید و می‌خواهید از امتیازات خود به طور دیگری استفاده کنید، آنها را به پول تبدیل کنید. در کابین شخصی تعداد امتیازات برای تبدیل را انتخاب کنید. تبدیل به نرخ داخلی ALPUSD انجام می‌شود.

تبدیل امتیاز
 • فرض کنیم، در حساب امتیازات شما 000,20 ALP موجود می‌باشد و شما می‌خواهید 5,000 ALP از آنها را به پول تبدیل کنید.

 • شما درخواست تشکیل داده و در آن تعداد امتیازات برای تبدیل و حسابی که پول تبدیلی به ‌آن واریز خواهد شد را مشخص می‌کنید.

 • فرض کنیم USD 1 معادل با 100 ALP می‌باشد، پس از ارسال درخواست به حساب شما 50 USD ‏ واریز خواهد شد.

تبدیل به موجودی قراردادهای ثابت

همچنین شما می‌توانید از امتیازات کسب کرده را به موجودی برای معامله با Alpari Fix-Contracts تبدیل کنید. در کابین شخصی تعداد امتیازات برای تبدیل را انتخاب کرده و حساب alpari.fix-contracts که می‌خواهید موجودی امتیازی به آن واریز شود را مشخص کنید. تبدیل به نرخ داخلی ALPUSD انجام می‌شود.

تبدیل امتیاز
 • فرض کنیم، در حساب امتیازات شما 000,20 ALP موجود می‌باشد و شما می‌خواهید 5,000 ALP از آنها را به پول تبدیل کرده و برای معامله با Alpari Fix-Contracts از آنها استفاده کنید.

 • شما درخواستی با تعداد امتیاز و حساب alpari.fix-contracts که می‌خواهید موجودی به آن واریز شود را انتخاب می‌کنید. نرخ کنونی تبدیل امتیاز به موجودی 1 USD به 100 ALP می‌باشد. در این صورت به حساب شما 50 USD واریز خواهد شد.

 • از موجودی کسب شده، فقط می‌توان برای معامله با Alpari Fix-Contracts استفاده کرد. از درآمد کسب شده از معامله می‌توانید هر طور که بخواهید استفاده کنید.

دو برابر بیشتر

دو برابر بیشتر

طی سه روز پس از ثبت نام به حساب خود وجوه واریز کرده و
دو برابر امتیاز به ازای واریز دریافت کنید.

دریافت امتیاز

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.