Alpari Cashback Rewards

کشبک Alpari

برای تبادل پول نقد، بازپرداخت یا تخفیف، امتیاز پاداش ALP را با واریز وجه، معاملات و سایر اقدامات کسب کنید.

دروازهای به فرصتهای جهانی.

مبادله کش بک Alpari برای طرح بازپرداخت

icon-shape-gray

تا

20درصد

بازپرداخت اسپرد

تا

20درصد

بازپرداخت کمیسیون ECN

تا

100درصد

بازپرداخت کمیسیون واریز وجه

نحوه تبادل امتیازات ALP

وضعیت بهتر = فرصتهای بیشتر

داشتن وضعیت بهتر در برنامه Alpari Cashback به شما فرصتهای بیشتر، امتیازات بیشتر و بونوسهای بیشتری میدهد.

وضعیت شما به موجودی انباشته در تمام حسابهایتان بستگی دارد.

طلا

پلاتین

الماس

VIP

مدیر شخصی

-

مدیر شخصی

بله

مدیر شخصی

بله

مدیر شخصی

بله

بازپرداخت کارمزد واریز

-

بازپرداخت کارمزد واریز

-

بازپرداخت کارمزد واریز

50%

بازپرداخت کارمزد واریز

100 درصد

امتیاز بونوس کسب کنید

+15%

امتیاز بونوس کسب کنید

+20%

امتیاز بونوس کسب کنید

+25%

امتیاز بونوس کسب کنید

+30%

تخفیفهای بدون اسپرد

-

تخفیفهای بدون اسپرد

-

تخفیفهای بدون اسپرد

5%

تخفیفهای بدون اسپرد

10%

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

تخفیف در کمیسیون کارگزار

10%

واریزی پیشپرداخت

-

واریزی پیشپرداخت

-

واریزی پیشپرداخت

-

واریزی پیشپرداخت

تا 10,000 USD

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

بله

مدیر شخصی

-

بازپرداخت کارمزد واریز

-

امتیاز بونوس کسب کنید

+15%

تخفیفهای بدون اسپرد

-

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

واریزی پیشپرداخت

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

مدیر شخصی

بله

بازپرداخت کارمزد واریز

-

امتیاز بونوس کسب کنید

+20%

تخفیفهای بدون اسپرد

-

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

واریزی پیشپرداخت

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

مدیر شخصی

بله

بازپرداخت کارمزد واریز

50%

امتیاز بونوس کسب کنید

+25%

تخفیفهای بدون اسپرد

5%

تخفیف در کمیسیون کارگزار

-

واریزی پیشپرداخت

-

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

-

مدیر شخصی

بله

بازپرداخت کارمزد واریز

100 درصد

امتیاز بونوس کسب کنید

+30%

تخفیفهای بدون اسپرد

10%

تخفیف در کمیسیون کارگزار

10%

واریزی پیشپرداخت

تا 10,000 USD

تعداد نامحدود سفارشهای معاملاتی

بله

پرسشهای متداول

همه کاربران شرکت دارای کابین شخصی آلپاری، به طور خودکار عضو برنامه وفاداری می شوند.

تعداد امتیازهای دریافتی بستگی به وضعیت حساب myAlpari دارد. هر چه وضعیت بهتر باشد، می توانید امتیاز بیشتری کسب کنید. بیشترین امتیاز به گردش مالی تعلق می گیرد. هر چه گردش مالی شما بیشتر باشد، امتیاز بیشتری به ازای هر میلیون گردش مالی کسب می کنید.

خرید تخفیفهایی که شرایط معاملاتی یا غیرمعاملاتی شما را بهبود میبخشد:

  • بازپرداخت مبادله منفی.
  • بازپرداخت اسپرد
  • بازپرداخت کمیسیون ECN
  • بازپرداخت کمیسیون واریز وجه
  • بهبود نرخ تبدیل برای واریز وجه به حساب و حساب PAMM و سبد سرمایه گذاری.

مبادله امتیاز با وجه نقد:

  • وجوه واقعی با قابلیت برداشت فوری./li>
  • وجوه معاملات Fix-Contracts.

در پنجره تخفیف کابین شخصی آلپاری می توانید درخواست تبادل امتیاز بدهید که در ابتدای هفته ی آینده اجرا خواهد شد.

وضعیت حساب های کابین شخصی آلپاری هفته ای یکبار، هر یکشنبه بین ساعت 22:00 تا 23:59 (به وقت سرور معاملاتی) ویرایش می شود. در این زمان، هرگونه درخواست مبادله امتیاز ALP با پول نقد یا تخفیف، اجرا و به حساب مربوطه اعمال خواهد شد. شرکت این حق را برای خود محفوظ می دارد که در صورت لزوم، وضعیت هر حساب کاربری کابین شخصی آلپاری را بنا به صلاحدید خود ویرایش کند.