میزان استفاده از ظرفیت تولید - Capacity Utilisation

مفهوم: نشان دهنده توان بالقوه صنعت در اقتصاد می باشد.

توضیح: میزان پتانسیل صنعت در اقتصاد را نشان می‌دهد. این شاخص اندکاتور خوبی برای تشخیص ذخیره‌ها ی اقتصادی برای آینده می باشد. بهترین میزان این شاخص 81.5% می باشد. اگر میزان این شاخص بیشتر از 85% باشد، این نشان دهنده تحت فشار بودن اقتصاد است و نه نشان دهنده رشد اقتصاد.

روش تاثیر: نزدیک شدن شاخص به قیمت قرمز (85%) به عنوان زنگ خطری برای نزدیک شدن تورم بازار می‌باشد.

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: در وسط هر ماه همزمان با شاخص Industrial production منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 14:15 به وقت GMT.

منبع: The Federal Reserve (سیستم فدرال رزرو بانکی امریکا).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.