نرخ بهره برای وام های یک روزه (کانادا) - Overnight rate target

مفهوم: نرخ بهره بانک مرکزی کانادا برای وام های یک روزه و یا یک شبه. مهمترین نرخ بهره کانادا است.

توضیح: این نرخ بهر‌ه ای است که بانک مرکزی ژاپن برای وام‌های کوتاه مدت مناسب میداند. این نرخ بهره، نرخ بهره اصلی کشور کانادا می باشد و تمام عملیات بین موسسه های مالی با این نرخ انجام می شوند. برای کنترل سطح این بهره بانک مرکزی کانادا محدودهای با عرض0.50 تعیین کرده است که میزان این بهره در وسط آن قرار دارد.

روش تاثیر: نرخ بالای بهره سرعت رشد وام‌های مصرفی را کاهش می‌دهد و پس انداز رشد خواهد یافت و منجر به رشد کند اقتصاد می‌شود. رشد نرخ بهره معمولا باعث جلب سرمایه و رشد نرخ ارز ملی در مدت زمان متوسط می‌شود، با این حال اگر افزایش نرخ بهره بر اساس رشد اقتصاد نباشد، باعث رکود اقتصادی شده و تاثیر منفی بلند مدتی روی بازار ارز خواهد گذاشت.

میزان تاثیر: بالا

تناوت انتشار: هشت بار در سال با توجه به برنامه ارائه شده توسط بانک مرکزی کانادا منتشر می شوند.

منبع: بانک مرکزی کانادا (The Bank of Canada).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.