شاخص اندکاتورهای پیشرو - Leading indicators index

مفهوم: این شاخص جزو 10 شاخصی است که قبل از تغییرات در بازارهای اقتصادی آنها را پیش بینی می کند.

توضیح: شاخص پیشرو اندکاتورهای امریکا میزان میانگین ماهانه شاخص‌های زیر می باشد: 1. میانگین ساعات کاری در صنایع نولید طی یک هفته؛ 2. درخواست‌های جدید برای دریافت بیمه بیکاری؛ 3. سفارشات برای تولید کالاهای مصرفی؛ 4. سرعت ارائه سفارشات از فروشندگان به تولیدکنندگان؛ 5. سرعت دریافت سفارشات کالاهای غیر نظامی؛ 6. تعداد پروانه های ساختمانی مسکونی صادر شده؛ 7. تغییر نرخ سهام؛ 8. عرضه تورم M2 پول 9. تفاوت بین نرخ بهره وام‌های بلند مدت با وام‌های کوتاه مدت؛ 10. شاخص انتظارات مصرف کنندگان. شاخص اندکاتورهای پیشرو وضعیت رشد اقتصاد را در شش ماه اخیر نشان می‌دهد. با توجه به آمار، اگر شاخص در عرض 3 ماه پشت سر هم منفی باشد. اقتصاد رو به رکود می باشد. شاخص LEI در اوج فعالیت اقتصاد بهتر کار می‌کند. معمولا شاخص 10 ماه قبل از تغییر اقتصاد از رکود به رشد و 1-2 ماه از رشد به رکود را پیش بینی می کند. د فاصله سا‌لهای 1952 تا 1998 شاخص LEI 10 رکود اقتصادی پیش بینی کرده است که 7 عدد از آنها اتفاق افتادند.

روش تاثیر: رشد شاخص باعث رشد نرخ دلار می‌شود.

میزان تاثیر: پایین.

تناوت انتشار: هر ماه، معمولا اوایل ماه منتشر می‌شود.

ساعت انتشار: 15:00 به وقت GMT.

منبع: سازمان غیر تجاری - پژوهشی نیویورک تحت نظر وزارت بازرگانی (the NY-based Conference Board).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.