Yield

Yield

بازده - نشان دهنده سودآوری سرمایه گذاری‌های شما می‌باشد. واحد اندازه گیری آن معمولا درصدی است طی یک ساب بدست می‌آید. انواع بازده عبارتند از: داخلی، درصدی سالیانه، کنونی، بازده برای بازپرداخت (برای اوراق قرضه)، بازده سهام (برای اوراق بهادار). بازده از نکات مانند روش معامله (فعال و با غیر فعال) و روش سازگاری و تغییر استراتژی معاملات با توجه به وضعیت کنونی بازار بستگی دارد. برای جلوگیری از زیان زیاد باید همیشه وضعیت بازار را تحت کنترل نگه داشت.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.