آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Night Owl

Medium risk

12.94 %

طی یک هفته

1,631.49 %

طی تمام مدت فعالیت

66,678 USD

در مدیریت

Apiga

Madness

12.23 %

طی یک هفته

54.50 %

طی تمام مدت فعالیت

464 USD

در مدیریت

11.15 %

طی یک هفته

122.31 %

طی تمام مدت فعالیت

875 USD

در مدیریت

8.44 %

طی یک هفته

410.08 %

طی تمام مدت فعالیت

4,918 USD

در مدیریت

7.84 %

طی یک هفته

244.55 %

طی تمام مدت فعالیت

30,093 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2787

سرمایه‌گذاران

2,671.09 %

طی تمام مدت فعالیت

668,656 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1944

سرمایه‌گذاران

58,265.88 %

طی تمام مدت فعالیت

705,403 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

1568

سرمایه‌گذاران

1,946.66 %

طی تمام مدت فعالیت

461,344 USD

در مدیریت

1457

سرمایه‌گذاران

1,124.82 %

طی تمام مدت فعالیت

75,981 USD

در مدیریت

1434

سرمایه‌گذاران

1,194.01 %

طی تمام مدت فعالیت

230,532 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

Nice Dream

Торговый Результат

179.74 %

بازده کنونی

13

سرمایه‌گذاران

7 ماه‌ 9 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

133.79 %

بازده کنونی

0

سرمایه‌گذاران

2 ماه‌ 3 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

126.19 %

بازده کنونی

62

سرمایه‌گذاران

1سال 3 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

100.68 %

بازده کنونی

29

سرمایه‌گذاران

1سال 3 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

TANIGAWA

Best Offers

98.52 %

بازده کنونی

121

سرمایه‌گذاران

1سال 4 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

TANIGAWA

Best Offers

MONT_BLANC

Avant-Garde

GrowUp

Надежные управляющие.

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه