آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

7.87 %

طی یک هفته

572.25 %

طی تمام مدت فعالیت

3,314 USD

در مدیریت

Smply_The_Best

night scalping

6.74 %

طی یک هفته

159.80 %

طی تمام مدت فعالیت

45,666 USD

در مدیریت

5.82 %

طی یک هفته

443.91 %

طی تمام مدت فعالیت

23,125 USD

در مدیریت

5.74 %

طی یک هفته

36,906.68 %

طی تمام مدت فعالیت

167,845 USD

در مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

5.63 %

طی یک هفته

1,262.88 %

طی تمام مدت فعالیت

76,637 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

3577

سرمایه‌گذاران

2,832.52 %

طی تمام مدت فعالیت

950,636 USD

در مدیریت

Veselka 1

copy.. everyday..

2097

سرمایه‌گذاران

507.03 %

طی تمام مدت فعالیت

288,490 USD

در مدیریت

1708

سرمایه‌گذاران

1,505.80 %

طی تمام مدت فعالیت

125,536 USD

در مدیریت

1348

سرمایه‌گذاران

1,200.73 %

طی تمام مدت فعالیت

252,424 USD

در مدیریت

1291

سرمایه‌گذاران

86,565.75 %

طی تمام مدت فعالیت

303,097 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

263.59 %

بازده کنونی

313

سرمایه‌گذاران

3 سال‌ 6 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

MONT_BLANC

Avant-Garde

152.02 %

بازده کنونی

147

سرمایه‌گذاران

1سال

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

131.17 %

بازده کنونی

74

سرمایه‌گذاران

11 ماه‌ 22 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

TANIGAWA

Best Offers

123.06 %

بازده کنونی

214

سرمایه‌گذاران

1سال

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

107.98 %

بازده کنونی

31

سرمایه‌گذاران

11 ماه‌ 22 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

TANIGAWA

Best Offers

MONT_BLANC

Avant-Garde

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه