آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

12.34 %

طی یک هفته

240.20 %

طی تمام مدت فعالیت

7,699 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

7.65 %

طی یک هفته

44,883.83 %

طی تمام مدت فعالیت

351,721 USD

در مدیریت

Mid_2

vk.com..ReInvestingX

6.87 %

طی یک هفته

355.98 %

طی تمام مدت فعالیت

2,322 USD

در مدیریت

6.03 %

طی یک هفته

154.52 %

طی تمام مدت فعالیت

1,682 USD

در مدیریت

4.78 %

طی یک هفته

432.31 %

طی تمام مدت فعالیت

6,080 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

3797

سرمایه‌گذاران

2,826.36 %

طی تمام مدت فعالیت

1,010,497 USD

در مدیریت

1814

سرمایه‌گذاران

1,555.98 %

طی تمام مدت فعالیت

134,126 USD

در مدیریت

1369

سرمایه‌گذاران

1,110.68 %

طی تمام مدت فعالیت

196,363 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1350

سرمایه‌گذاران

44,883.83 %

طی تمام مدت فعالیت

351,721 USD

در مدیریت

1281

سرمایه‌گذاران

77,448.34 %

طی تمام مدت فعالیت

285,595 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

270.77 %

بازده کنونی

287

سرمایه‌گذاران

3 سال‌ 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

167.43 %

بازده کنونی

83

سرمایه‌گذاران

10 ماه‌ 21 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

146.84 %

بازده کنونی

37

سرمایه‌گذاران

10 ماه‌ 21 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

MONT_BLANC

Avant-Garde

135.35 %

بازده کنونی

148

سرمایه‌گذاران

11 ماه‌ 18 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

Euro_Team

Super оферта 5 процентов

135.21 %

بازده کنونی

12

سرمایه‌گذاران

7 ماه‌ 13 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

TANIGAWA

Best Offers

MONT_BLANC

Avant-Garde

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه