آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

MTSavg

- свободная касса.

14.77 %

طی یک هفته

453.50 %

طی تمام مدت فعالیت

29,677 USD

در مدیریت

9.16 %

طی یک هفته

1,077.61 %

طی تمام مدت فعالیت

20,180 USD

در مدیریت

American Dream 1

Консервативный счет

8.88 %

طی یک هفته

457.13 %

طی تمام مدت فعالیت

33,148 USD

در مدیریت

Russian Style 1

Консервативный счет

7.11 %

طی یک هفته

365.23 %

طی تمام مدت فعالیت

1,340,745 RUR

در مدیریت

VelociRaptor

Инвестируй в нац.валюту

4.97 %

طی یک هفته

1,022.46 %

طی تمام مدت فعالیت

3,725,859 RUR

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

2193

سرمایه‌گذاران

2,651.52 %

طی تمام مدت فعالیت

486,521 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1932

سرمایه‌گذاران

66,582.39 %

طی تمام مدت فعالیت

839,008 USD

در مدیریت

Sovenok

Low Risk

1514

سرمایه‌گذاران

468.22 %

طی تمام مدت فعالیت

389,411 USD

در مدیریت

1355

سرمایه‌گذاران

1,097.92 %

طی تمام مدت فعالیت

67,406 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Low Risk MM

1166

سرمایه‌گذاران

1,945.84 %

طی تمام مدت فعالیت

301,916 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

American World.

Super оферта 5 процентов

218.66 %

بازده کنونی

81

سرمایه‌گذاران

1سال 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Nice Dream

Торговый Результат

182.28 %

بازده کنونی

30

سرمایه‌گذاران

9 ماه‌ 18 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

Euro_Team

Super оферта 5 процентов

176.00 %

بازده کنونی

10

سرمایه‌گذاران

1سال 2 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

175.36 %

بازده کنونی

42

سرمایه‌گذاران

1سال 5 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

159.96 %

بازده کنونی

16

سرمایه‌گذاران

3 ماه‌ 26 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

American World.

Super оферта 5 процентов

Forex Auto Deal com

MAX PROFIT _ SAFE INVEST

TANIGAWA

Best Offers

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه