آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

22.12 %

طی یک هفته

292.73 %

طی تمام مدت فعالیت

4,595 USD

در مدیریت

A1-HEDGE

A0 for LTL-investors

16.38 %

طی یک هفته

381.79 %

طی تمام مدت فعالیت

39,872 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Long-Term Diversification

9.31 %

طی یک هفته

1,533.18 %

طی تمام مدت فعالیت

206,801 USD

در مدیریت

8.57 %

طی یک هفته

384.94 %

طی تمام مدت فعالیت

4,889 USD

در مدیریت

ST-INVEST

SMIRNOFF-INVEST

7.96 %

طی یک هفته

1,353.81 %

طی تمام مدت فعالیت

71,971 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Lucky Pound

Breakout trading

3065

سرمایه‌گذاران

2,681.84 %

طی تمام مدت فعالیت

775,169 USD

در مدیریت

Moriarti

support lines

1648

سرمایه‌گذاران

53,444.02 %

طی تمام مدت فعالیت

544,986 USD

در مدیریت

1565

سرمایه‌گذاران

1,289.25 %

طی تمام مدت فعالیت

96,576 USD

در مدیریت

1471

سرمایه‌گذاران

1,082.36 %

طی تمام مدت فعالیت

229,562 USD

در مدیریت

1337

سرمایه‌گذاران

96,648.99 %

طی تمام مدت فعالیت

410,768 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

270.18 %

بازده کنونی

283

سرمایه‌گذاران

3 سال‌ 8 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

American World.

Super оферта 5 процентов

122.53 %

بازده کنونی

60

سرمایه‌گذاران

1سال 1 ماه

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

98.61 %

بازده کنونی

29

سرمایه‌گذاران

1سال 1 ماه

مدت فعالیت سبد PAMM

MONT_BLANC

Avant-Garde

96.98 %

بازده کنونی

106

سرمایه‌گذاران

1سال 2 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

TANIGAWA

Best Offers

96.50 %

بازده کنونی

141

سرمایه‌گذاران

1سال 2 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

SAVGROUP PAMM FUND

Вместе к богатству

TANIGAWA

Best Offers

MONT_BLANC

Avant-Garde

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه