آلپاری 19 ساله شد!

سرمایه گذاری

افق‌های جدید برای سرمایه گذاری

راه حل‌های مطمئن برای کسانی که با تکنولوژی‌های نوین قدم برمی‌دارند.

سرمایه گذاری کردن
  • نوآور

  • حسابرسی شده
    توسط

    Baker Tilly Russaudit

از لحاظ بازده

Sunnich GR9-1

Разгон. Риск 25-50 пр-тов

19.02 %

طی یک هفته

363.69 %

طی تمام مدت فعالیت

1,709 USD

در مدیریت

16.00 %

طی یک هفته

603.09 %

طی تمام مدت فعالیت

3,400 USD

در مدیریت

Sunnich M v2

MTS. pro.ecn

9.12 %

طی یک هفته

437.14 %

طی تمام مدت فعالیت

26,227 USD

در مدیریت

8.47 %

طی یک هفته

79.80 %

طی تمام مدت فعالیت

24,140 RUR

در مدیریت

MovingUP

Взвешенная работа

6.95 %

طی یک هفته

409.66 %

طی تمام مدت فعالیت

70,342 USD

در مدیریت

از لحاظ محبوبیت

Moriarti

support lines

2387

سرمایه‌گذاران

80,570.15 %

طی تمام مدت فعالیت

977,782 USD

در مدیریت

Lucky Pound

Breakout trading

1896

سرمایه‌گذاران

2,591.86 %

طی تمام مدت فعالیت

404,005 USD

در مدیریت

FOX.

Старание и терпение.

1476

سرمایه‌گذاران

15,057.17 %

طی تمام مدت فعالیت

769,500 USD

در مدیریت

1311

سرمایه‌گذاران

1,009.80 %

طی تمام مدت فعالیت

59,493 USD

در مدیریت

A0-HEDGE

Low Risk MM

1175

سرمایه‌گذاران

2,060.14 %

طی تمام مدت فعالیت

322,171 USD

در مدیریت

از لحاظ بازده

American World.

Super оферта 5 процентов

166.50 %

بازده کنونی

92

سرمایه‌گذاران

1سال 7 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Euro_Team

Super оферта 5 процентов

122.34 %

بازده کنونی

16

سرمایه‌گذاران

1سال 4 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

Russian Rockets 777

Super оферта 5 процентов

109.19 %

بازده کنونی

34

سرمایه‌گذاران

1سال 7 ماه‌

مدت فعالیت سبد PAMM

86.88 %

بازده کنونی

6

سرمایه‌گذاران

5 ماه‌ 28 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

75.81 %

بازده کنونی

6

سرمایه‌گذاران

2 ماه‌ 18 روز

مدت فعالیت سبد PAMM

از لحاظ محبوبیت

American World.

Super оферта 5 процентов

Forex Auto Deal com

MAX PROFIT _ SAFE INVEST

GrowUp

Надежные управляющие.

درآمد بیشتری داشته باشید

در چهارچوب برنامه تشویقی Alpari Cashback به ازای سرمایه گذاری، مشتریان امتیاز دریافت خواهند کرد و آنها می‌توانند این امتیازات را به موجودی نقدی تبدیل کنند.
هرچه میزان سرمایه گذاری بیشتر باشد، امتیازات دریافتی نیز بیشتر خواهند بود!

ثبت نام

اطلاعات بیشتر

توجه!

  • درآمد، در گذشته کسب شده، ضمانتی برای کسب درآمد در آینده نیستند.
  • شرکت آلپاری سرویس حساب‌های PAMM را هم به مدیران و هم به سرمایه گذاران معرفی می‌کند و از طرفین قرارداد اعتمادی نمی‌باشد.
  • شرکت آلپاری مدیریت وجه سرمایه گذاری مشتریان که از سرویس حساب‌های PAMM استفاده می‌کنند را قبول و کنترل نمی‌کند.
بازگشت به بالای صفحه