Spot Currency Market

بازار نقدی ارز – بازاری که خریداران و فروشندگان برخلاف بازار فارکس ارز را به صورت نقدی تبدیل می کنند. نرخ تبدیل ارز از قبل تعیین می‌شود. معاملات این بازار معمولا طی دو روز انجام می‌شوند. در این عملیات بانک‌های آزاد و سرمایه گذاری، شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های بیمه شرکت می‌کنند.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.