Penny Stock

سهامی که نرخ آنها کمتر از 5 USD است. معمولا برای معاملات با سود بالا استفاده می‌شوند. اغلب این سهام متعلق به شرکت‌هایی هستند که شهرت زیادی در بازار بورس ندارند، یعنی معامله با این سهام از ریسک بالایی برای سرمایه گذار برخوردارند.
اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.