IPO (Initial Public Offering)

عرضه اولیه سهام - سهام اولیه شرکت که به فروش گذاشته شده‌اند و در دسترس تمام متقاضیان هستند. معمولا اوراق بهادار که در عرضه اولیه سهام به فروش گذاشته می‌شوند، سهام شرکت هایی هستند که می‌خواهند توجه سهامداران را به خود جلب کنند. اگر شما در سهام همچنینی شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کنید باید برای ریسک‌های مختلف آماده باشید.
اشتراک: