IPO (Initial Public Offering)

عرضه اولیه سهام - سهام اولیه شرکت که به فروش گذاشته شده‌اند و در دسترس تمام متقاضیان هستند. معمولا اوراق بهادار که در عرضه اولیه سهام به فروش گذاشته می‌شوند، سهام شرکت هایی هستند که می‌خواهند توجه سهامداران را به خود جلب کنند. اگر شما در سهام همچنینی شرکت هایی سرمایه گذاری می‌کنید باید برای ریسک‌های مختلف آماده باشید.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.