Kerb

بازارهای غیر رسمی که پس از تعطیل شدن بازارها رسمی در آنها معامله انجام می شود Kerb نام دارند و همچنین معاملاتی که در این بازارها انجام می‌شوند ممکن است اینگونه نامیده شوند. معمولا این معاملات توسط بروکر با تقاضای مشتری انجام می‌شوند، چون به دلایل متفاوتی این معاملات در بازار بورس با موفقیت انجام نشده اند. از ابتدا بازاری که در خارج از مکان بازار بورس رسمی بود در نیمه دوم قرن نونزدهم Kerb می‌نامیدند.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.