Growth stock

سهام رشدی معمولا به سهام شرکت هایی گفته می شود که بازده خوبی (بیشتر از متوسط) طی مدت زمان تعسسن شده (معمولا چند سال) نشان داده‌اند و یا اوراق قرضه که پتانسیل خوبی برای رشد در آینده نزدیک دارند. یکی از ویژگی های سهام رشدی این است که نرخ آنها زودتر از دیگر سهام رشد می کند. اما سرعت کاهش نرخ این سهام نیز بیشتر از دیگر سهام می‌باشد. سرمایه گذاران در این سهام معمولا سودی بدست نمی‌آورند و یا میزان سود آنها بسیار کم است چون معمولا این شرکت‌ها درآمد خود را در توسعه شرکت سرمایه گذاری می کنند، مخصوصا اگر این شرکت جدید باشد.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.