Forward

فوروارد و یا قراردادهای فورواردی به قراردادهایی گفته می‌شود که در چهارچوب آن یک ارز با ارز دیگری با نرخ و زمان از قبل تعیین شده ، عوض می‌شود. نرخ در زمان بستن قرارداد مشخص می‌شود و معمولا برابر است با نرخ کنونی دارایی، با این حال زمان قرارداد ممکن است اصلا مشخص نشود، در این صورت این نوع قراردادها را قراداد فوروارد با تاریخ باز می‌نامند. دارایی و یا موضوع قرارداد با موافقت طرفین می‌تواند نه تنها ارز باشد، بلکه می‌تواند اوراق قرضه، کالا، سهام و یا دیگر دارایی‌های تجاری باشد. اگر در چهارچوب قرارداد تحویل و پرداخت کامل دارایی در نظر گرفته شده باشد، قرارداد، فوروارد تحویلی(DF) نامیده می‌شود. اگر فقط محاسبات از قبل مشخص شده‌اند، این نوع قرارداد محاسباتی و بدون تحولی نامیده می‌شود (NDF).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.