Asset

دارایی – موضوع معامله در بازارهای مالی و یا بازار فارکس می‌باشد. دارایی ممکن است جفت ارز باشد، که با تفاوت بین ارزها انتظار می‌رود سود کسب شود. دارایی همچنین می‌تواند سهام، کالا و یا شاخص‌ها باشد در این صورت معامله‌گر انتظار دارد با توجه به تفاون نرخ دارایی‌های درآمد کسب کند.
اشتراک: