کتاب بورس - Beige book

مفهوم: مقاله مالی منتشر شده توسط سیستم فدرال رزرو امریکا.

توضیح: در این مقاله شرایط خرده فروشی، مصرف، تولید؛ بازار اشتغال، مسکن، امور بانکداری، اقتصادی، کشاورزی، انرژی و منابع طبیعی بررسی می شود. این گزارش به مناطق مختلف و زمینه‌های اقتصادی مختلف تقسیم بندی شده است و اجازه می دهد شرایط اقتصادی را در سطح منطقه‌ای ارزیابی کرد. از این گزارش برای تایید تصحیح روند اقتصادی استفاده می شود. هنگامی که اخبار تایید نشده در مورد افزایش نرخ بهره منتشر می شوند، شرکت کنندگان به بخش حقوق و قیمت های خرده فروشی این گزارش مراجعه می‌کنند و تصحیح این اخبار را بررسی می کنند.

روش تاثیر: گزارش برای ارزیابی شرایط اقتصادی ایالات مختلف امریکا اسنتفاده می شود و به عنوان یک اندکاتور برای پیش بینی تصمیم کمیته بازارها آزاد سیستم فدرال رزرو در مورد تغییر نرخ بهره استفاده می شود

میزان تاثیر: پایین

تناوت انتشار: هشت بار در سالة دو هفته قبل از جلسه فدرال رزرو منتشر می شود.

ساعت انتشار: ساعت 19:15 به وقت GMT.

منبع: سیستم فدرال رزرو بانکی امریکا (Federal Reserve).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.