شاخص اعتماد مصرف کنندگان - Consumer confidence

مفهوم: گزارش ماهانه در مورد اعتماد مصرف کنندگان به اقتصاد منطقه از لحاظ میزان هزینه ها و پس اندازها.

توضیح: این شاخص از سال 1967 به صورت نظر سنجی اعتماد مصرف کنندگان به رشد اقتصاد منتشر می‌شود. میزان اولیه این شاخص 100 تعیین شده است و با نظر سنجی تقریبا 5,000 خانواده امریکایی تنظیم می‌شود. در نظر سنجی نکات زیر مهم می‌باشند: وضع مالی خانواده نسبت به دوره قبلی، پیش بینی‌های خانواده در مورد وضعیت مالی در سال جاری، ارزیابی وضعیت تجاری در اقتصاد در طی سال اخیر، پیش بینی میزان بیکاری و رکود اقتصاد در سال جاری، ارزیابی خریدهای خانواده (پوشاک، لوازم برقی).این شاخص به عنوان اندازه گیری نسبت پاسخ‌‌های مثبت / منفی نسبت به کل پاسخ‌ها است. شاخص از دو قسمت ایجاد شده است: اطمینان مصرف کنندگان به وضعیت اقتصادی کنونی (present conditions) و (expectations) چشم انداز به رشد اقتصادی در آینده. 2/5 شاخص اعتماد مصرف کنندگان از present conditions و 3/5 آن از expectations تشکیل شده است. شاخص اعتماد مصرف کنندگان برای پیش بینی میزان بیکاری و وضعیت کلی اقتصاد استفاده می شود و شاخص پیشرو چرخه تجاری محاسبه می‌شود.

روش تاثیر: رشد شاخص عامل مثبتی برای توسعه اقتصاد ملی کشور و در نتیجه افزایش نرخ دلار خواهد بود.

میزان تاثیر: متوسط.

تناوت انتشار: پس از 20 هر ماه.

ساعت انتشار: 13:30 ساعت به وقت GMT.

منبع: سازمان غیر تجاری - پژوهشی نیویورک تحت نظر وزارت بازرگانی (the NY-based Conference Board).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.