سفارشات کالاهای بادوام - Durable Goods Orders

مفهوم: شاخص حجم سفارشات کالاهای بادوام.

توضیح: شاخص Durable Goods Orders - DGO نشان دهنده حجم سفارشات کالاهای بادوام است. کالاهای با دوام کالاهایی هستند که تاریخ انقضای آنها بیش از سه سال می‌باشد. گزارشات DGO با وجود نوسانات بالا برای محاسبه برخی از جزئیات تولیدات ناخالص از جمله سرمایه شرکت‌های تولیدی و شاخص‌ اندکاتورهای پیشرو مفید می‌باشند.

افزایش سفارشات باعث افزایش فعالیت بخش تولید اقتصاد خواهد شد و سرمایه گذاران با پیش بینی رشد درآمد شرکت‌های تولیدی در بازار سهام واکنش انجام خواهند داد و قیمت سهام افزایش خواهند یافت. گزارش سفارشات کالاهای بادوام - بخشی از مجموعه گزارشات صنعتی، تجاری می‌باشند که وارد گزارشات کامل تر بخش صنعت و تولیدات می شوند. کالاهای با دوام، کالاهایی هستند که تاریخ انقضای آنها بیشتر از 3 سال باشد (خودرو، مبلمان و ...). تقریبا 3/5 سفارشات اتومبیل‌های مسافری و باربری می‌باشند؛ 2/5 - مسالح ساختمانی، مبلمان و لوزام خانگی.

روش تاثیر: پایین آمدن شاخص نشان دهنده رکود اقتصاد و افزایش آن نشان دهنده رشد اقتصاد می باشد. اما این اتفاق بلافاصله نمی افتد. چون ایم شاخص، شاخص پیشرویی می باشد که قادر است حتی شش ماه قبل از شروع رشد اقتصاد و چند ماه قبل از رکود اقتصادی آنها راپیش بینی کند.

میزان تاثیر: متوسط.

تناوت انتشار: هر ماه منتشر می شود ، در چهارمین هفته هر ماه.

ساعت انتشار: 08:30 صبح به وقت ET.

منبع: اداره کل دپارتمان محاسبات بازرگانی امریکا (U.S. Census Bureau of the Department of Commerce).

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.