بهروری از نیروهای انسانی - Productivity

مفهوم: نشان دهنده استفاده بهینه از نیروهای انسانی است (عامل کار).

توضیح: شاخص تعیین حجم خروجی را نسبت به هر کارمند نشان می دهد. از این شاخص برای پیش بینی تورم و رشد حجم مفید تولید استفاده می شود. اگر هزینه بهروری نیروی انسانی بیشتر می شود، حجم تولید نیز افزایش خواهد یافت. علاوه بر این بعید است که افزایش هزینه تولید باعث توم اقتصادی شود. این شاخص تاثیر زیادی روی بازار می‌گذارد، اما بعضی وقت ها شرکت کنندگان بازار را گمراه می کند، چون کاهشاستخدام باعث افزایش حجم تولید می‌شود. این کاهش ممکن است در نتیجه اعتراض‌ها باشد.

روش تاثیر: رشد این شاخص یک عامل مثبت برای رشد اقتصاد می باشد.

میزان تاثیر: متوسط

تناوت انتشار: این اطلاعات به صورت متوالی با توجه به دریافت داده‌های جدید بروز می‌شوند. میزان ابتدایی طی 40 روز تکمیل دوره گزارشی منتشر می‌شود. میزان تجدید شده طی 30 روز بعد منتشر می‌شوند. یک تجدید میزان دیگر ممکن است طی 60 روز بعد منتشر شود.

ساعت انتشار: ساعت 13:30 به وقت GMT.

منبع: اداره استخدام های آمریکا U.S. Department of Labor.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.