Bitcoin Pool

Bitcoin Pool

تصمیمی که اجازه می‌دهد Miners به صورت دسته جمعی بیت کوین و یا ارز رمزنگاری دیگری استخراج کنند. در چهار چوب Bitcoin pool نرم افزار مخصوصی، پردازش به عملیات با ارزهای رمزنگاری و ساخت هش برای بلوک بعدی به صورت دسته جمعی را امکان پذیر می‌سازد. کارمزد به ازای mining دسته جمعی بین تمام شرکت کنندگان با توجه به نقش آنها در کسب نتیجه، تقسیم می‌شود.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.