Mining

Mining

معنای دقیق این واژه از زبان انگلیسی استخراج می‌باشد. بنابراین می‌توان گفت که mining عملیاتی است برای استخراج ارزهای رمزنگاری و این استخراج از طریق ضبط عملیات سیستم ارزهای رمزنگاری مختلف انجام می‌شود که سپس به صورت بلوک‌های اطلاعاتی به مخزن منتقل می‌شوند. برای مثال ثبت عملیات با بیت کوین در blockchain. پردازش و ضبط توسط مزارع انجام می‌شوند و Miners به ازای عملیات کارمزد دریافت می‌کنند و این کارمزد به ارز رمزنگاری پرداخت می‌شود، بداین صورت ارزهای رمزنگاری استخراج می‌شوند.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.