Fork

Fork

انشعاب - ایجاد شاخه‌های جدید در کد موحود برای آغاز پروژه‌ای جدید. چنین شاخه‌ای می‌توان بدون وابستگی به پروژه اصلی توسعه یابد و پروژه ممکن است امکاناتی داشته باشد که در پروژه اصلی وجود نداشتند.

ارزهای رمزنگاری که پس از بیت کوین بوجود آمده‌اند، انشعاب آن حساب می‌شوند، چون تمام آنها بر اساس الگاریتم بیت کوین ساخته شده‌اند.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.