Farm

Farm

مزرعه مجموعه‌ای از اجزای کامپیوتری به طور عمده کارت گرافیک، منبع تغذیه، سیستم‌های خنک کننده می‌باشد که نقش آنها پردازش و ضبط عملیات انجام شده در سیستم ارزهای رمزگذاریمی‌باشد. با استفاده از مزرعه Miners می‌توانند ارز رمزنگاری استخراج کنند، چون به ازای ضبط هر عملیات در بلوک Miners کارمزد دریافت می‌کند.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.