Maintenance

موجودی الزامی - میزان حداقل موجودی لازم در حساب معامله‌گر می‌باشد. میزان آن توسط انجمن بروکر‌ها و عرضه کنندگان اوراق بهادار تنظیم می‌شود. Maintenance همچنین به ارسال درخواست به میزان کافی برای نگه داشتن نرخ ابزار تجاری در سطح معینی نامیده می‌شود.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.