Ethereum

Ethereum

یکی از پلتفرم‌های غیر متمرکز می‌باشد که برای سرویس‌های blockchain,که بر اساس قراردادهای هوشمند کار می‌کنند. واحد شبکه تعادل Ethereum (ETH)می‌باشد. Ethereum هم برای مبتدیان و هم برای بزرگترین طراحان نرم افزار جالب می‌باشد. مهمترین ویژگی Ethereum زبان برنامه نویسی خاص آن است. این زبان، طراحی نرم افرهای بدون مرکز با پارمترهای درخواست شده را امکان پذیر می‌سازد. میزان موجودی سرمایه گذاری شده در این ارز رمزنگاری به میزان سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگی مانند Hewlett-Packard، American Airlines و Moody’s نزدیک می‌شود.

اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.