Bill

Bill – لایحه تعهد بدهی کتبی می‌باشد که ارزش اوراق بهادار را ندارد. . به دو دسته قابل انتقال و ساده تقسیم می‌شوند. اگر شخص صادر کننده لایحه بدون هیچ گونه شرایطی تعهد می دهد مبلغ تعیین شده در لایحه را به دارنده لایحه پرداخت کند، این نوع لایحه ساده می‌باشد. سفارش صادرکننده لایحه برای پرداخت مبلغ تعیین شده در آن توسط شخص ثالث به دارنده لایحه، این نوع لایحه را قابل انتقال می‌کند. لایحه یا اسمی می‌باشد و به نام شخص خاصی صادر می‌شود و یا بدون نام، به شخص حامل صادر می‌شود.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.