SocialID ؛ روند در کانال اصلاحی

شاخص معروفترین سهام شبکه های اجتماعی از اول ماه سپتامبر با افت مواجه شده که تا کنون موفق به ساخت یک کانال کاهشی نیز شده است. با کاهش نرخ تورم ایالات متحده برنامه های مشخص نشده از سوی مقامات فدرال رزرو سرمایه گذران همچنان به عدم اطمینان نسبت سرعت بهبود اقتصادی و اقدامات فدرال رزرو تاکید دارند.
وزیر خزانه داری ایالات متحده در روز پنجشنبه گفت که در شش ماهه اول پس از امضای برنامه نجات که برای حمایت از صدمات بیماری کرونا ، 700 میلیارد دلار پرداخت کرده است.
سهام گروه شبکه های اجتماعی به واسطه خانه نشین شدن مردم و رونق کسب و کارهای در بستر اینترنت رونق به سزایی گرفته اند.
دو ماه گذشته که کسب و کارها می رفت که روی رونق دوباره را به خود ببیند ، شروع نوع جدید ویروس کرونا موسوم به دلتا دوباره نگرانی ها را تشدید کرد اما همچنان سهام گروه شبکه های اجتماعی به رشد خود ادامه داد.

SocialIDH1 2021-09-17

با بررسی نمودار قیمت این شاخص در تایم فریم یک ساعته روند با قرار گرفتن در یک کانال کاهشی در نزدیکی حمایت مهم 819 - 828 واحد قرار دارد. در این افت ، قیمت خود را به میانگین متحرک نمایی ماهانه رسانده است.  در صورت شکسته نشدن حمایت ترسیم شده همچنان می توان به رشد امید داشت که شرط آن شکست مقاومت 845 - 855 واحد است که با این حرکت روند برای رسیدن به منطقه بعدی 875 - 880 واحد آماده می شود.

اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.