DAX30 ؛ بازار در انتظار انتشار بیانه های بانک مرکزی

طی اواسط ماه گذشته تا کنون با توقف روند صعودی این شاخص در محدوده 1600 واحدی ، توقف رشد بوجود آمد از مهمترین عامل تردید سرمایه گذاران به ورود قدرتمندتر به بازار ، شیوع بیشتر بیماری نوع جدیدی از ویروس کرونا موسوم به دلتا بوده که سیاست گذاری های دولت را نیز با مشکل مواجه کرده است.
نرخ مرگ و میر که از اوسط ماه جوئن رو به کاهش نهاده بود در این یک ماه اخیر روند افزایشی خود را از سر گرفته است.

DE_Coronavirus_Deaths

از دیگر رخدادهای مهم اخبار بانک مرکزی اروپا در مورد اعلام نرخ بهره و نیز انتشار بیانه سیاست های پولی این حوزه است که بازار با کنجکاوی راه حل آن ها برای مقابله با معظلات در پیش رو جستجو می کند.

DAX D1 2021-09-09

از منظر تکنیکی در تایم فریم روزانه ؛ روند صعودی با واکنش در محدوده سقف کانال ایجاد شده و طی یک دوره خنثی در امروز موفق شده در زیر کانال کاهشی ایجاد نفوذ کند. این نفوذ در صورتی که با کلوز کندل روزانه در زیر این کانال تثبیت شود نشان از حداقل یک کاهش کوتاه مدت تا محدوده هدف 15230 - 15280 دارد.
 

اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.