EURUSD: امکان تشکیل مدل "دو پایه ای"

گزارش بررسی بازار دیروز:

در روز سه شنبه جفت ارزی EURUSD معاملات روز را با کاهش به پایان رساند. در نیمه اول روز یورو نسبت به دلار تا 1.817 افزایش یافت. میزان تورم بریتانیا که کمتر از میزان پیش بینی شده شد، باعث افزایش نرخ یورو شد.

در نیمه دوم روز با توجه به اخبار منتشر شده در مورد اینکه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است دو سال طول بکشد، باعث افزایش نرخ پوند شدند و خرید پوند در جفت ارز EURGBP افزایش یافت.

با توجه به اینکه فروش اوراق قرضه امریکا برای مدتی متوقف شدند، جفت ارز EURUSD توانست 1.0709 را نگه دارد. آمار منتشر شده در مورد خرده فروشی امریکا باعث افزایش نرخ دلار شد. با توجه به اطلاعات CME Group's FedWatch احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر 90.6% می‌باشد.

انتظارات امروز بازار:

گذشت نرخ از سطح 1.0714 و گذشت از خط روند در صبح امروز، احتمال تشکیل مدل "دوپایه‌ای" را افزایش می‌دهد. با توجه به اینکه یورو در جفت ارزی EURGBP وضعیت مناسبی ندارد، نرخ یورو فقط در نیمه دوم روز، قبل از عملکرد اندکاتورهای ساعتی،  افزایش خواهد یافت. در بازار ارز آسیایی تمام اوراق قرضه در محدوده مثبت می‌باشند و به همین دلیل پیش بینی می‌شود نرخ یورو به 1.0821 برسد.

مهمترین اخبار امروز:

در 11:00 EET سخنرانی عضو کیمته بازار آزاد فدرال رزرو

در 12:30 EET  بریتانیا - شاخص متوسط درآمد به همراه مزایا (سپتامبر)، تغییرات تعداد افراد بیکار (اکتبر)، نرخ بیکاری (سپتامبر)

در 13:00 EET   سوئیس - شاخص انتظارات تجاری ZEW (اکتبر)

در 16:30 EET   کانادا - شاخص فروش محصولات کارخانجات (ماهانه) (سپتامبر)، شاخص تولیدات صنعتی (ماهانه) (اکتبر)، شاخص بهای تولید کننده خالص (ماهانه) (اکتبر)

در 17:15 EET   امریکا – استفاده از ظرفیت تولید (اکتبر)، تغییرات تولیدات صنعتی (اکتبر)

در 17:30 EET   بریتانیا – شاخص پیشرو اندکاتورهای Conference Board (سپتامبر)

در 18:00 EET امریکا – شاخص بازار مسکن NAHB (نوامبر)

در 18:30 EET   امریکا – گزارش هفتگی ذخایر نفت

در 20:05 EET   سخنرانی معون مدیر کل بانک مرکزی کانادا

تجزیه و تحلیل فنی:

هدف داخلی: حداقل – 1.0717، حداکثر – 1.0821،  پایان – 1.0782.

تصویر شماره 1 نرخ EURUSD تایم فرم ساعتی. منبع: TradingView

احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامر تا 90.6% افزایش یافت. افزایش نرخ بهره در نرخ های محاسبه شده اند. به همین دلیل توجه تمام معامله گران به تغییرات نرخ اوراق قرضه می‌باشد.

امروز پیش بینی می‌شود نرخ جفت ارز اصلی تا 1.0821 افزایش یابد. برای این افزایش دو علت وجود دارد: گذشت از حداقل نرخ 1.0714 در بازار آسیا و گذشت از خط روند. افزایش نرخ بیش از 1.0770 برای خریداران بسیار خوب می‌باشد. انتظار می‌رود این رشد  در نیمه دوم روز اتفاق خواهد افتاد.

با استفاده از نوسانات نرخ ارزها  و سرمایه گذاری در سبدهای سرمایه گذاری در فارکس درآمد کسب کنید.

اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.