Quote

Quote

نرخ - قیمت ابزار تجاری در زمان معین است. نرخ یعنی قیمتی که فروشنده حاضر است از با آن دارایی خود را بفروشد. نرخ با در نظر گرفتن چند عامل مهم محاسبه می‌شود: این عوامل عبارتند از نرخ بهره، تورم، رویدادهای اقتصادی و سیاسی و غیره. نرخ ارز، ارزش یک ارز به ارز دیگر است.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.