سبد PAMM

M a r t i n g a l e

high risk

۲۰٫8%
حساب PAMM حذف شده است.
hint
 • نتایج معاملات
  hint
 • مبلغ سرمایه گذاری شده
  hint
  0 USD
 • تعداد سرمایه گذاران
  0
 • کارمزد مدیر
  10%
 • مدت زمان کار سبد
  یک ماه

برترین سبدهای PAMM از رتبه بندی

سبد PAMM مناسبی پیدا نشد.