رتبه بندی سبدهای PAMM

سوالات متدوال

شرایط ورود به رتبه بندی

در لیست کامل تمام سبدهای PAMM عمومی وجود دارند.

در رتبه بندی برترین سبدهای PAMM سبدهایی وجود دارند که دارای پارامترهای زیر می‌باشند:

  • بازده مثبت
  • امکان دریافت سرمایه گذاری
  • حداقل مدت زمان کار بیش از 3 ماه
  • موجودی غیر قابل برداشت مدیر بیش از 1 000 USD / 1 000 EUR.
لطفا صبر کنید...

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.