رتبه بندی سبدهای PAMM

سوالات متدوال

شرایط ورود به رتبه بندی

در لیست کامل تمام سبدهای PAMM عمومی وجود دارند.

در رتبه بندی برترین سبدهای PAMM سبدهایی وجود دارند که دارای پارامترهای زیر می‌باشند:

  • بازده مثبت
  • امکان دریافت سرمایه گذاری
  • حداقل مدت زمان کار بیش از 3 ماه
  • موجودی غیر قابل برداشت مدیر بیش از 1 000 USD / 1 000 EUR / 1 000 GLD.

حفظ تنظیمات رتبه بندی

شاخص حساب‌های PAMM

شماره سبد PAMM
نام مستعار در تالار گفتگو
ارز سبد - PAMM
hint
مدت زمان کار سبد
امکان سرمایه گذاری
موجودی تحت مدیریت
موجودی مدیرо
تعداد سرمایه گذاران فعال
کارمزد مدیر
سبد PAMM
لطفا صبر کنید...