رتبه بندی سبدهای PAMM

فیلترها اعمال شد:
مقام

سوالات متدوال

شرایط ورود به رتبه بندی

در لیست کامل تمام سبدهای PAMM عمومی وجود دارند.

در رتبه بندی برترین سبدهای PAMM سبدهایی وجود دارند که دارای پارامترهای زیر می‌باشند:

  • بازده مثبت
  • امکان دریافت سرمایه گذاری
  • حداقل مدت زمان کار بیش از 3 ماه
  • موجودی غیر قابل برداشت مدیر بیش از 1 000 USD / 1 000 EUR.

لطفا صبر کنید...

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.