Unprofitable Option

گزینه‌ بی سود – این واژه برای معاملات با گزینه‌های باینری استفاده می‌شود. گزینه بی‌سود، قراردادی می باشد که در چهار چوب آن نرخ دارایی هنگام پایان معامله با نرخ دارایی هنگام باز کردن معامله متفاوت می باشد و این تفاوت به نفع معامله‌گر نیست.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.