Readiness

آمادگی مشخصه فاز اول همه سیستم‌های تجارتی می‌باشد، چون این سیگنالی است که جهت تغییر بازار را به معامله گر نشان می‌دهد.

با این حال محدوده‌ای از نمودار که معامله ‌گر قصد دارد در آن به بازار وارد شود و یا از بازار خارج شود را با در نظر گرفتن پارامترهای مختلف، نیز آمادگی می‌نامند.

آمادگی شامل چند مرحله می‌شود – اعلام بوجود آمدن سیگنال تجاری، سیگنال، انجام عملیات توسط معامه‌گر که فاز معاملات آنلاین است.

اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.