Overnight

معامله شبانه, به این معنی است که معامله برای ساعاتی برابر با یک روز کاری و یا در صورت معاملاتی که در جمعه باز می‌شوند - معامله از جمعه تا روز دوشنبه (روز دوشنبه نیز حساب می‌شود) فعال خواهد بود. یعنی انتقال معامله از شب به روز کاری بعدی. در زمینه بانکی ارائه یک روزه وام توسط یک بانک به بانک دیگر نیز Overnight نامیده می‌شود.
اشتراک:

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.