Long

Long

گزینه‌های بلند - معامله باز شده برای خرید یک ابزار اقتصادی (Buy). اگر گفته می‌شود که معامله‌گران گزینه بلند مدت برای دلار باز کرده‌اند، این یعنی بسیاری از شرکت کنندگان بازار ارز معاملاتی برای خرید ارز کشور امریکا باز کرده‌اند. معاملات برای فروش ابزارهای تجاری به زبان حرفه‌ای "گزینه‌های کوتاه(Short Position) نامیده می‌شوند.
اشتراک:

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.