XBTUSD - خریداران تلاش دارند افت نرخ را جبران کنند

دیروز، بیت کوین معاملات روز را با کاهش به پایان رساند. با این حال خریداران توانستند، پس از کاهش نرخ بیت کوین پایینتر از حداقل نرخ، میزان زیادی از افت نرخ را جبران کنند. در نتیجه شمعی با سایه بلند پایینی ایجاد شد. از آنجایی که بدنه شمع بلند است، تحت تغییر جهت نرخ قرار نمی‌گیرد.

امروز انتظار می‌رود روندی صعودی تا محدوده 000 8 – 830 7 USD‌ ایجاد شود. این محدوده مقاومت قویی خواهد بود. اگر خریداران بتوانند از آن عبور کنند، تغییر جهت روند از صعودی به نزولی 3 روز طول خواهد کشید.

با توجه به پیش بینی‌های انجام شده، انتظار می‌رود امروز نرخ تا 920 7 USD‌ افزایش یابد. مدل ایجاد شده این پتانسیل را دارد، با این حال برای ادامه حرکت نزولی، رسیدن نرخ به این سطح مناسب نیست. اگر افزایش نرخ در سطح 830 7 متوقف شود و نرخ برای 1.5% از‌ آن رد شود. باید برای رسیدن به سطح 7 هزار دلار آماده شد.

اشتراک

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.