ETHUSD : منطقه حمایتی 1260 دلار ، آخرین سنگر خریداران

طی معاملات دو هفته پیش ، با کاهش قیمت اتریوم ، معامله گران رغبتی برای قیمت گذاری پائین تر از 1260 دلار از خود نشان ندادند ، به نحوی که این محدوده 1270 - 1260 دلار یک محدوده خط گردن برای الگوی سروشانه احتمالی ایجاد کرده است.

 

شکست این منطقه ، روند را آماده سقوط تا هدف 1122 دلار می کند که این حداقل هدف الگوی سروشانه به اندازه قائده سر تا خط گردن است.
 
ادامه سیاست های حداکثری فشار اکثر اقتصادهای اصلی خصوصا فدرال رزرو ، بازار رمز ارزها را تحت فشاری بیشتری قرار داده است.

برای امروز سرمایه گذاران منتظر داده های تولیدی ایالات متحده و سخنرانی های مقامات فدرال رزرو برای بینش در مورد وضعیت بزرگترین اقتصاد جهان و راهنمایی چشم انداز نرخ ها  هستند.

داده های تولید Markit PMI و ISM برای ایالات متحده قرار است اواخر امروز منتشر شود، در حالی که مقامات فدرال رزرو رافائل بوستیک و توماس بارکین قرار است سخنرانی های جداگانه ای داشته باشند.

دلار در طول امسال به طور پیوسته افزایش یافته است زیرا بانک مرکزی ایالات متحده به شدت نرخ های بهره را برای سرکوب تورم فزاینده افزایش داده است.

 

فدرال رزرو همچنین پیش بینی کرد که نرخ بهره در سال آینده بدون کاهش تا سال 2024 به اوج خود 4.6 درصد خواهد رسید و هر چرخشی که بازارها در کوتاه مدت به آن امیدوار بودند را از بین برد.
ترس از رکود جهانی و قدرت نسبی اقتصاد ایالات متحده نیز باعث افزایش تقاضای امن برای دلار در هزینه سایر دارایی ها شد.
ETHUSD H4 2022-10-03
 

 

بیانیه افشای ریسک:
از آنجایی که بازارهای مالی تحت فشار عوامل بسیاری قرار دارند و هر عاملی می تواند در آن نوسان ایجاد کند ، تحلیل های ارائه شده صرفا به جهت اطلاع رسانی از فضای عمومی بازار ارائه می شوند و هیچ گونه پیشنهادی برای خرید یا فروش نیست.
اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.