BTCUSD ؛ فروشندگان در پشت سنگر 33 هزار دلاری

روند از اواسط این هفته با رسیدن قیمت به محدوده مهم 29 هزار دلار ، برای چندمین بار با حمایت مواجه شد که این رخداد باعث رشد قیمت تا محدوده مقاومت کلیدی 32750 - 33150 دلار شد.
از منظر بعد الگوی امواج آنچه مشخص می شود این است که روان عمومی در کنار اینکه تمایلی به کاهش قیمت گذاری پایین تر از محدوده 29 هزار دلاری ندارد و نهنگ ها این محدوده را همچنان برای خریدهای بزرگ خود مناسب می دانند اما با این حال پس از رشد از این محدوده متقاضی جدیدی وارد این حوزه نشده و با کاهش این دسته ، قیمت نیز افت کرده است.

BTCUSD H4 2021-07-23

در تایم فریم چهار ساعته ؛ با توجه به اینکه محدوده مقاومت ذکر شده همگرا با سقف کانال کاهشی نشان داده شده است به آن اعتبار بیشتر داده است. 
در صورتی که این مقاومت شکسته شود انتظار برای ادامه رشد قیمت تا محدوده 35 هزار دلاری منطقی به نظر می رسد.

اشتراک

مقالات تازه با این موضوع

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.