شروع به ترید کنید

شروع به ترید کنید

از ما ۲۰ دلار هدیه دریافت کنید!

دریافت هدیه

ضوابط و شرایط

 1. مفاهیم ضوابط

  1.1 در این طرح تشویقی :
  " حساب " به معنای حساب تجاری در آلپاری که مشتری درمدت زمان طرح تشویقی به آن واریز انجام داده است.
  " مدت زمان فعال " به معنای 30 روز متوالی تقویمی میباشد که شروع آن از زمانیست که مشتری شرایط و ضوابط طرح را میپذیرید و اولین واریز را انجام میدهد.
  "کشورهای واجد شرایط " ناحیه خاورمیانه
  "سود معامله " یا "اعتبار " به معنای اعتباری است که مشتری با شرکت در طرح و پذیرفتن ضوابط طرح تشویقی مجاز به دریافت است . این اعتبار غیر قابل برداشت با توجه به ارزپایه حساب مشتری با استناد به ضوابط طرح به وی داده میشود.
  " واریز" به معنای واریز وجه در یک تراکنش برای اولین بار به حساب تجاری آلپاری مشتری در مدت زمان طرح می باشد.
  " حداقل مقدار لات " به معنای مقدارحداقل لات استاندارد معاملاتی لازم است که مشتری در مدت زمان طرح نیاز دارد معامله کند تا اعتبار را به روی موجودی کلی خود در مدت زمان طرح تشویقی دریافت کند.
  " مشتری جدید " به تمامی مشتریان آلپاری گفته میشود که در مدت زمان طرح تشویقی ثبت نام کرده اند ( و هیچ گونه فعالیتی به روی حسابهای خود قبل ازثبت نام در طرح انجام نداده اند. )
  " توافق نامه های اجرایی " به معنای توافق نامه ای است مابین آلپاری و مشتری که تمامی قوانین فعالیت های معامله ای مشتری در آلپاری را تایین میکند . توافق نامه های اجرایی متشکل از توافق نامه مشتری ، ضوابط و قوانین کاری ، که شما میتوانید در وب سایت آلپاری مشاهده کنید که در صورت لزوم به روز رسانی میشوند.
  " مدت زمان طرح " به مدت زمان اجرایی طرح تشویقی است که از تاریخ 15 دسامبر 2021 ساعت (00:01) شروع و در تاریخ 31 دسامبر 2022 ساعت (23:59) به اتمام میرسد .
  " لات استاندارد "به معنای حجم استاندارد معامللاتی ابزارمعاملاتی در فارکس است ، یک لات استاندارد معادل 100000 واحد یک ارز است.
  " مشتریان بدون واریز" به معنای تمامی مشتریان آلپاری میباشد که قبل از شروع طرح ثبت نام کرده اند اما حساب تجاری افتتاح نکرده اند و هیچ گونه واریزی نداشته اند و یا قبل از شروع طرح تشویقی ثبت نام کرده اند، حساب افتتاح کرده اند اما هیچ گونه فعالیت معامله ای به روی حساب خود نداشته اند.
  1.2 تمامی واژگانی در که اینجا تعریف نشده اند ، در توافق نامه های اجرایی معنا شده اند.

 2. الزامات جهت واجد شرایط بودن

  2.1 جهت شرکت در طرح تشویقی باید الزامات زیر را داشته باشید :
  الف ) شما مشتری جدید آلپاری یا مشتری بدون واریز آلپاری میباشید ، که با استناد به توافق نامه های اجرایی اجازه معامله دارید و ضوابط اجرایی را پذیرفتید.
  ب) شما در این طرح ثبت نام کرده اید و ضوابط وشرایط را قبل از واریز پذیرفته اید.
  پ) حساب تجاری آلپاری خود را فعال کنید و یکی از روش های مورد قبول آلپاری برای واریز وجه انتخاب کنید و واریز وجه انجام دهید.
  ت) طی 7 روز تقویمی اول بعد از ثبت نام در طرح تشویقی و پذیرفتن شرایط و ضوابط واریز وجه انجام دهید، مراحل ب و پ را انجام داده اید .

 3. قوانین معامله

  3.1 طرح تشویقی تنها قابل اجرا برای ابزارهای معاملاتی : فارکس و فلزات میباشد.
  3.2 طرح تشویقی تنها برای حسابهای استاندارد MT4 میباشد.
  3.3 بدین وسیله اعلام میگردد :
  - صرفنظر از تعداد حسابهایی که مشتری در کابین الپاری خود دارد این طرح تشویقی تنها برای یکی از حسابها قابل اجراست.
  - انتفال وجه حساب به حساب مورد تایید برای شرکت در طرح تشویقی نمی باشد.
  3.4 طرح تشویقی تنها قابل اجرا برای واریز مشتری به یکی از حسابهای تجاری در دوره طرح تشویقی میباشد با استناد به بند (ت) 2.1 الزامات جهت واجد شرایط بودن.
  3.5 در صورتیکه مشتری حداقل مقدار لات مورد نیاز درمدت زمان طرح تشویقی را معامله نکند تمامی بونس از حساب تجاری مشتری برداشته میشود.
  3.6 تنها پوزیشن هایی که بیشتر از 5 دقیقه باز هستند قابل قبول برای طرح میباشند.

 4. شرایط خاص طرح تشویقی

  4.1 اعتبار ، 100 % از اولین واریز طی یک تراکنش پرداخت محاسبه میشود و حداکثر مبلغ پرداختی به هر مشتری 20 دلار امریکا یا معادل آن با توجه به ارز پایه حساب مشتری در طی زمان طرح تشویقی میباشد. بازپرداخت کمیسیون توسط آلپاری تحت شرایط واریز خاص به عنوان مبلغ واریزی در طرح تشویقی محاسبه نمیشود.
  4.2 بونس به صورت اعتبار به حساب تجاری مشتری آلپاری طی 24 ساعت کاری بعد از ثبت نام مشتری در طرح تشویقی ، پذیرفتن شرایط و ضوابط توافق نامه ، انجام اولین واریزی به حساب تجاری با توجه به بند 2.1 الزامات جهت واجد شرایط بودن پرداخت میشود. اعتبار واریز شده تنها جهت معامله کردن میباشد.
  4.3 برای برداشت بونس شما باید گردش معامله به روی جفت ارزها و فلزات در 30 روز اول دریافت بونس داشته باشید.
  4.4 به ازای هر یک لات معامله شده , 2 USD( یا معادل آن به به EUR با توجه به نرخ تبدیل کمپانی در لحظه انتقال ) از مبلغ اعتبار برای برداشت آزاد میشود . شما میتوانید از فرمول زیر برای محاسبه استفاده کنید. ا لات معامله = 2 دلار آمریکا برای برداشت آزاد میشود. تنها پوزیشن های بالای 5 دقیقه برای محاسبه میشوند. و حجم های خرده( یا لات های کمتر از 1 ) نیز محاسبه میشوند .
  4.5 بعد از پایان 30 روزه بعد از اولین واریز به حساب تجاری و دریافت اعتبار ، اگر شما شرایط طرح را همچنان تمام نکرده باشید مقداری از مبلغ اعتبار مطابق با لات معامله شده توسط مشتری با استناد به بند 15 قابل برداشت میباشد . و مابقی اعتبار کاملا برداشته میشود.
  4.6 هرگونه برداشت از حساب طرح تشویقی را منحل میکند.
  4.7 مقداری از بونس که با آن معامله صورت گرفته است برای برداشت آزاد میشود و بعد طرح منحل میشود.
  4.8 اعتبار بعد از اولین واریزی پرداخت میشود.
  4.9 برای دریافت اعتبارقابل معامله ، مشتری نیاز دارد اولین واریزی را طی 7 روز تقویمی بعد از ثبت نام در طرح تشویقی انجام دهد.
  4.10 اعتبار قابل معامله در صورتیکه مشتری درخواست برداشت از واریزی خود در طرح تشویقی بدهد یا شرایط طرح را تا قبل از مدت اتمام به عمل نیاورد کنسل میشود . این اعتبار تنها جهت معامله میباشد و در صورتیکه شرایط و ضوابط توافق نامه نقض شود کاملا منحل میگردد.
  4.11 این اعتبار غیر قابل انتقال میان حسابهای تجاری آلپاری میباشد و تنها در صورتی قابل برداشت است که مشتری حداقل مقدار لات لازم برای طرح تشویقی را با موفقیت به اتمام برساند.
  4.12 اگر مشتری بعد از واریز در طرح تشویقی ثبت نام کند واجد شرایط جهت شرکت در طرح نمی باشد.
  4.13 در طی مدت زمان طرح تشویقی مشتری نمیتواند در دیگر طرح های تشویقی آلپاری شرکت کند تنها در صورتیکه با استناد به بند های3.6 و 4.3 قرارداد با موفقیت حداقل مقدار لات لازم را به موفقیت به اتمام برساند و یا اینکه انصراف خود را از این طرخ ثبت کند.

 5. متفرقه

  5.1 در صورت داشتن هرگونه مشکل و سو تفاهم در ارتباط با موارد ذکر شده آلپاری همواره برای رفع و حل و فصل هرگونه سو تفاهم دوستانه و مناسب با قوانین توافق شده با صلاح دید خود عمل خواهد کرد
  5.2 آلپاری در هر شرایطی حق رد صلاحیت شرکت کنندگان در طرح تشویقی، منحل کردن طرح و یا حتی برداشت اعتبار اختصاص داده شده به مشتری را دارد در صورتیکه :
    a) نقض هر یک از شرایط و ضوابط توافق نامه های اجرایی صورت گیرد.
    b) آلپاری مشکوک به سوءاستفاده از طرح تشویقی باشد.
    c) مشتری رفتاری نادرست از جمله سوء استفاده ، فعالیت های کلاه بردارانه ، .و یا هرگونه رفتارغیر متعارفی که هماهنگ با شرایط و ضوابط توافق نامه نباشد انجام دهد.
  5.3 هرگونه رفتار مشکوک به کلاه برداری ، نوسان گیری واریز و برداشت ، بونس ، بهره شبانه و یا هرگونه فعالیت کلاه بردارنه و داشتن چندین کابین آلپاری به منزله نقض ضوابط میباشد و اعتبار به صورت یکطرفه کسر میشود و تمامی سودو ضرر های حاصله کسر میشود.
  5.4 آلپاری این حق را دارد بنا به صلاح دید خود شرکت کنندگان را از دریافت اعتبار محروم ، محدود و یا حتی دریافت اعتبار را معلق نگه دارد و یا حتی در صورت لزوم اگر شرکت کنندگان رفتار ناشایست و غیر قابل قبولی با استناد به شرایط و ضوابط در طول طرح تشویقی داشته باشد به صورت دائم از ادامه محروم خواهند شد.
  5.5 علیرغم ترجمه این مدرک ، نسخه انگلیسی زبان این مدرک در صورت به وجود آمدن هر گونه عدم شفافیتی نسخه نهایی برای رجوع و مطلق می باشد.

مثال :

مشتری جدید در طرح تشویقی توسط وب سایت آلپاری (www.alpariforex.org) ثبت نام کرده است و شرایط و ضوابط طرح را در تاریخ 20 دسامبر 2021 پذیرفته است، بعد از این مراحل مشتری مبلغ 15 دلار آمریکا طی 7 روز اول واریز میکند . بعد ار پذبرفتن ضوابط مبلغ 100%*15=15 دلار آمریکا اعتبار دریافت میکند. مشتری تنها در صورتی میتواند با 15 دلار اعتبار خود معامله کند که حداقل واریزی حساب تجاری خود را طبق قوانین آلپاری واریز کند. مشتری زمانیکه حداقل مقدار لات لازم که 2 لات استاندارد میباشد طی مدت زمان طرح معامله کند میتواند اعتبار را برداشت کند. مطلع باشید که تنها پوزیشن های بالای 5 دقیقه مورد تایید برای این طرخ تشویقی میباشند.

ثبت درخواست تماس

جهت درخواست تماس به کابین شخصی آلپاری خود وارد شوید.

ورود به کابین شخصی

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.