آلپاری 19 ساله شد!

امتیازات و طرح های تشویقی

امتیازات داغ تابستانی

امتیازات داغ تابستانی

امتیازات داغ تابستانی

تا تاریخ 15 اگوست به حساب خود وجوه واریز کرده و معادل با 100 % آن امتیاز دریافت کنید.

شرکت در طرح تشویقی
شرایط
برنامه امتیازات

تعطیلات سخاوتمندانه

تعطیلات سخاوتمندانه

هنگام تعطیلات درآمد کسب کنید!

شرکت در طرح
شرایط
برنامه امتیازات

به استقبال آرزوها 20 سال | alpari

به استقبال آرزوها 20 سال | alpari

به استقبال آرزوها 20 سال | alpari

به جمع رقابت برای دریافت یکی از سه جوایز بزرگ بپیوندید!

شرکت
شرایط
برنامه امتیازات

آغازی آسان

آغازی آسان

آغازی آسان

به ازای اولین واریز وجوه به حساب alpari.binary، امتیازات STA دریافت کرده و بدون ریسک شروع به معامله کنید.

واریز وجوه
شرایط
برنامه امتیازات

از معاملات خود 3% درآمد بیشتر دریافت کنید

وضعیت خود را به PRO رسانده و درآمد بیشتری داشته باشید

وضعیت خود را به PRO رسانده و درآمد بیشتری داشته باشید

از 152 آوریل تا 1 جولای 2018 (از 13 فروردین تا 10 تیر 1397) الزامات حجم مالی
برای دریافت وضعیت PRO در معاملات با گزینه های باینری
کاهش خواهند یافت.

افتتاح حساب
شرایط
برنامه امتیازات

100% کارمزد واریز وجه به حساب‌های alpari.binary برمی گردانیم

کارمزد را برمی‌گردانیم!

کارمزد را برمی‌گردانیم!

%100 از کارمزد واریز وجوه! کارمزد واریز وجوه به حساب‌های alpari.binary از طریق پرداخت بانکی را برمی‌گردانیم!

واریز وجوه
شرایط
برنامه امتیازات

از فرصت منحصر بفرد استفاده کنید

از فرصت منحصر بفرد استفاده کنید

از فرصت منحصر بفرد استفاده کنید

‌اولین مبلغ واریز شده به حساب برای معامله با گزینه‌های باینری را دو برابر می‌کنیم.

افتتاح حساب
شرایط
برنامه امتیازات
بازگشت به بالای صفحه