نتایج دوره 273 مسابقه Formula FX

$ 43,625 در سال

صندوق جوایز

273 دوره

از 03.08.2020
تا 08.08.2020

نتیجه دوره 273

ما امیدواریم که شما اسم مستعار خود را بین برندگان پیدا کنید. اگر اسم شما بین برندگان نیست ناامید نشوید.
برای شرکت در دوره جدید ثبت نام کنید!

مقام

search icon

درآمد

‎1
‎KibOrg
‎1068.20%
‎250
USD
‎2
‎tipo_soros
‎825.15%
‎200
USD
‎3
‎Z1
‎735.79%
‎150
USD
‎4
‎ASton
‎715.35%
‎100
USD
‎5
‎Pentuer
‎637.13%
‎95
USD
‎6
‎Dkk
‎629.75%
‎90
USD
‎7
‎Vini
‎563.00%
‎85
USD
‎8
‎KAVKA
‎516.00%
‎80
USD
‎9
‎Persian
‎490.82%
‎75
USD
‎10
‎Zigmud
‎370.46%
‎70
USD
‎11
‎Aug
‎368.79%
‎65
USD
‎12
‎Rusbig
‎355.30%
‎60
USD
‎13
‎zhuki
‎340.40%
‎55
USD
‎14
‎Lilia
‎336.50%
‎50
USD
‎15
‎pay
‎307.50%
‎45
USD
‎16
‎DogPavla
‎256.90%
‎40
USD
‎17
‎AMA
‎243.16%
‎35
USD
‎18
‎A1
‎239.81%
‎30
USD
‎19
‎Morning Wood
‎235.85%
‎25
USD
‎20
‎nz81
‎228.32%
‎20
USD
‎21
‎FXTRADER1
‎224.13%
‎1000
ALP
‎22
‎Larisa
‎218.58%
‎900
ALP
‎23
‎PufBumbey
‎202.04%
‎800
ALP
‎24
‎BANKIRIG
‎162.71%
‎700
ALP
‎25
‎MIRO
‎151.10%
‎600
ALP
‎26
‎Lola
‎141.53%
‎500
ALP
‎27
‎paradox
‎131.67%
‎500
ALP
‎28
‎Successful trader
‎126.00%
‎500
ALP
‎29
‎Daniliant
‎108.71%
‎500
ALP
‎30
‎Rudzik
‎104.56%
‎500
ALP
‎31
‎asdovic
‎99.65%
‎400
ALP
‎32
‎Ivan
‎77.21%
‎400
ALP
‎33
‎Pasha
‎74.67%
‎400
ALP
‎34
‎sodikkk
‎63.18%
‎400
ALP
‎35
‎eTrader
‎62.64%
‎400
ALP
‎36
‎Pavel
‎54.45%
‎300
ALP
‎37
‎ANO
‎50.19%
‎300
ALP
‎38
‎paofa54
‎45.67%
‎300
ALP
‎39
‎Sha
‎44.35%
‎300
ALP
‎40
‎Skip4ik92
‎43.67%
‎300
ALP
‎41
‎Direct
‎43.05%
‎-
‎42
‎Warmer
‎42.65%
‎-
‎43
‎rezagh9877
‎41.98%
‎-
‎44
‎wip
‎40.97%
‎-
‎45
‎Drumad
‎37.79%
‎-
‎46
‎AlS
‎36.90%
‎-
‎47
‎ribik
‎36.79%
‎-
‎48
‎VITTORIO021
‎33.89%
‎-
‎49
‎Jjnikys
‎28.88%
‎-
‎50
‎Yousef
‎27.65%
‎-
‎51
‎vipnavid
‎23.39%
‎-
‎52
‎Edward Robinson
‎21.12%
‎-
‎53
‎PHANTOM
‎20.91%
‎-
‎54
‎ix-187
‎20.21%
‎-
‎55
‎Feeranym
‎19.24%
‎-
‎56
‎Andre121
‎17.08%
‎-
‎57
‎GreenKriper
‎16.62%
‎-
‎58
‎farhadchegenie
‎15.73%
‎-
‎59
‎DmX
‎15.07%
‎-
‎60
‎A
‎13.45%
‎-
‎61
‎SErj
‎12.57%
‎-
‎62
‎Alegator
‎10.91%
‎-
‎63
‎kazzlo
‎10.58%
‎-
‎64
‎Pete
‎10.32%
‎-
‎65
‎Yauda
‎7.80%
‎-
‎66
‎imba.alien
‎7.57%
‎-
‎67
‎heisenberg
‎7.42%
‎-
‎68
‎VVIK
‎7.24%
‎-
‎69
‎Kurdfx
‎6.80%
‎-
‎70
‎fedul
‎5.50%
‎-
‎71
‎prasary
‎4.70%
‎-
‎72
‎negodyai
‎3.74%
‎-
‎73
‎anler
‎3.57%
‎-
‎74
‎zveroBOY
‎2.69%
‎-
‎75
‎Docrob003
‎2.57%
‎-
‎76
‎maryam
‎2.14%
‎-
‎77
‎moroz
‎1.84%
‎-
‎78
‎M44
‎1.54%
‎-
‎79
‎premiumtraders1
‎1.16%
‎-
‎80
‎hamidmoradi
‎0.90%
‎-
‎81
‎FOXS1977
‎0.27%
‎-
‎82
‎Billionaire
‎0.15%
‎-

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.