برنامه نمایندگی سرویس PAMM

روش ساده ای برای توسعه حساب PAMM مدیر و کسب درآمد برای تحلیلگران، مدیران ریسک..

آغاز همکاری

نحوه کار سرویس

  • steps

    نماینده از رتبه بندی حساب‌های PAMM انتخاب کرده و با مدیر آن تماس می‌گیرد.

  • steps

    مدیر و نماینده شرایط همکاری خود را تصویب می کنند.

  • steps

    مدیر نماینده را به کابین شخصی خود اضافه می‌کند و نماینده برای توسعه حساب PAMM به او کمک می‌کند.

روش‌های همکاری

نماینده جذب سرمایه

نماینده به حساب PAMM سرمایه گذار جذب می‌کند. درصدی از کارمزد دریافت شده مدیر از این سرمایه گذاران را دریافت می‌کند

نماینده سهمی

نماینده با مدیر در زمینه تجزیه و تحلیل، منشی‌گری، تبلیغات و یا دیگر خدمات همکاری می‌کند و درصدی از سود که از قبل تعیین می‌شود را دریافت می‌کند.

نمونه‌های روش محاسبه کارمزد نماینده

برای نماینده جذب سرمایه

سود سرمایه گذار (25,000 $) پس از کسر کارمزد مدیر (5,000 $)
$20,000
$5,000
کارمزد مدیر (5,000 $) پس از کسر درآمد نماینده (500 $)
$4,500
$500
درآمد نماینده سهمی
$500

در پایان مدت زمان سرمایه ‌گذاری، سرمایه گذار جذب شده توسط نماینده درآمدی برابر با 25,000 USD دریافت کرده است. با توجه به شرایط همکاری در حساب PAMM، او باید 20% از درآمد خود، یعنی 5,000 USD را به مدیر پرداخت کند. مدیر به نوبه خود 10% از کامزد خود یعنی 500 USD را به نماینده پرداخت خواهد کرد.

برای نماینده سهمی

درآمد سرمایه گذار (100,000 $) پس از کسر کارمزد مدیر (20,000 $)
$50,000
$20,000
$10,000
$20,000
کارمزد مدیر (20,000 $) پس از کسر درآمد نماینده (2,000 $)
$18,000
$2,000
درآمد نماینده
$2,000

در پایان مدت زمان سرمایه گذاری سرمایه گذار 100,000 100,000 درآمد دریافت کرده است. در این صورت بر اساس شرایط همکاری در حساب PAMM، کارمزد مدیر برابر خواهد بود 20% یعنی 20,000 $). سهم نماینده بر اساس قرارداد بین او با مدیر برابر خواهد بود با 2,000 USD.

اطلاعات بیشتر

توجه!

در این مثال‌ها محاسبه نشان داده شده فقط برای آشنایی می‌باشد. اطلاعات این صفحه تضمینی برای دریافت سود آتی نمی‌باشد.