شرایط سرمایه گذاری

مدیر در کابین شخصی خود، هنگام ایجاد پیشنهاد همکاری شرایط عمومی برای سرمایه گذاری را تعیین می‌کند. مثلا حداقل میزان سرمایه گذاری، میزان کارمزد خود و تعداد اجرای درخواست‌ها در روز. سرمایه گذار با توجه به حداقل میزان سرمایه گذاری در حساب‌ها و سبدهای PAMM سرمایه گذاری می‌کند.

حساب‌های PAMM

 • حداقل میزان سرمایه گذاری

  3000 RUR, 50 USD, 50 EUR

  برای حساب‌های غیر عمومی - بر اساس پیشنهاد همکاری

 • حداقل میزان موجودی در حساب سرمایه گذار
  hint

  3000 RUR, 50 USD, 50 EUR

  برای حساب‌های غیر عمومی - بر اساس پیشنهاد همکاری

 • حداقل میزان واریز / برداشت
  hint

  600 RUR, 10 USD, 10 EUR

پول باید کار کند!

پول باید کار کند!

سرمایه گذاری

سبدهای PAMM

 • حداقل میزان سرمایه گذاری

  6000 RUR, 100 USD, 100 EUR

 • حداقل میزان موجودی در حساب سرمایه گذار
  hint

  6000 RUR, 100 USD, 100 EUR

 • حداقل میزان واریز / برداشت
  hint

  600 RUR, 10 USD, 10 EUR

کاهش ریسک احتمالی !

کاهش ریسک احتمالی !

انتخاب سبد

حساب‌های PAMM

فرصت کسب درآمد بیشتر!

فرصت کسب درآمد بیشتر!

برای کار با موجودی بیشتر سرمایه گذار جذب کنید!

افتتاح حساب PAMM

سبدهای PAMM

 • حداقل میزان موجودی غیر قابل در سبدهای PAMM عمومی

  60000 RUR, 1000 USD, 1000 EUR

 • حداقل میزان موجودی غیر قابل در سبدهای PAMM عمومی

  6000 RUR, 100 USD, 100 EUR

 • حداکثر % کارمزد مدیر حساب‌ PAMM در صورتی که حساب او به سبد PAMM اضافه شود برابر و

  کمتر از 35%

 • سهم موجودی شخصی در حساب‌های PAMM

  کمتر از 50%

  برای حساب‌های غیر عمومی محدودیتی وجود ندارد.

 • کارمزد

  از 0 تا 15% از سود سرمایه گذار

 • اجرای درخواست

  حداقل یکبار در روز

  آستانه از 1 تا 240 دقیقه از زمان اجرا

There's a better website for you

A new exciting website with services that better suit your location has recently launched!

Sign up here to collect your 30% Welcome Bonus.