سبد PAMM

Separator USD

99.2%
حساب PAMM حذف شده است.
hint
 • نتایج معاملات
  hint
 • مبلغ سرمایه گذاری شده
  hint
  0 USD
 • تعداد سرمایه گذاران
  4
 • کارمزد مدیر
  15%
 • مدت زمان کار سبد
  ۹ ماه

برترین سبدهای PAMM از رتبه بندی

سبد PAMM مناسبی پیدا نشد.