حساب PAMM

Pacific Zigzag

semiauto

7.9%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  27 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  377 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۴ ماه
 • در رتبه بندی
  1,375

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.