حساب PAMM

Pacific Zigzag

semiauto

2.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  7 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  357 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۳ ماه
 • در رتبه بندی
  1,641

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.