حساب PAMM

Terra Capital 4 USD

Валерий Александрович 2.0

6.1%
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  18 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  318 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  300 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  ۵ ماه
 • در رتبه بندی
  1,644

حساب PAMM دیگر با بازده مشابهه

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.