حساب PAMM

Gold peace

43,4%
حساب PAMM حذف شده است
hint
 • نتیجه معاملات
  hint
  -424,22 USD
 • موجودی تحت مدیریت
  hint
  0 USD
 • موجودی غیرقابل برداشت مدیر
  hint
  1 000 USD
 • ریسک
  hint
 • مدت زمان کار حساب
  3 ماه 5 روز

برترین حساب‌های PAMM از رتبه بندی

حساب PAMM مناسبی پیدا نشد.